malarstwo Aleksandra Lis

O mnie / About me

 

 

Aleksandra Lis, z domu Siwoń.

 

Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, obecnie pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Przyrodniczym, doktorem habilitowanym nauk technicznych w dziedzinie architektura i urbanistyka, w specjalności architektura krajobrazu.

Pomimo kierunku wykształcenia, znacznie bardziej niż architekturą interesuję się Człowiekiem. W działaniach naukowych zgłębiam, w ramach psychologii środowiskowej, problematykę relacji pomiędzy Człowiekiem a otaczającą go przestrzenią, zaś poza nauką i dydaktyką akademicką Człowiek jest tematem moich malarskich studiów w rozmaitych impresjach portretowych

 

I have graduated from the Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Architecture. Currently I am a research scientist and an academic teacher at the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, with post-doctoral degree in field of architecture and urban planning.

Despite of the type of education I am not so interested in architecture as in The Man. As a scientist I explore issue of relationship between The Man and environment and,  aside from my research and didactic work, The Man is a subject of my painting studies in various portrait impressions

OSTATNIE WYSTAWY I KONKURSY /  RECENT EXPOSITIONS AND COMPETITIONS

Konkursy / Competitions

 • USA, 2019 - Międzynarodowy konkurs 5th Annual Figures & Faces (Fusion.art) - wyróżnenieInternational competition: 4th Annual Figures & Faces (Fusion.art) - Honorable Mention
 • USA, 2019 - Międzynarodowy konkurs: Camelback Gallery’s “Happiness” Painting Competition – główna nagroda (Best in Show) / USA, 2019 - International competition: Camelback Gallery’s “Happiness” Painting Competition – Best in Show
 • USA, 2019 - Międzynarodowy konkurs: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Spring On-Line International Exhibit – finalista / USA, 2019 - International competition: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Spring On-Line International Exhibit – finalist
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs 4th Annual Figures & Faces (Fusion.art) - trzecie miejsceInternational competition: 4th Annual Figures & Faces (Fusion.art) - Third Place
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs American Art Awards (nagrody przyznawane przez 25 najlepszych muzeów i galerii): kategoria Realism Human - czwarte miejsce/ USA, 2018 - International competition American Art Awards (Awarding 25 Best Museums ad Galleries) - Fourth Place
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs: Art Muse Contest - / finalista / USA, 2018 - International competition:Art Muse Contest - / finalist
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs: The Human Condition 2018 (Art-Competition net) – drugie miejsce / USA, 2018 - International competition: The Human Condition 2018 (Art-Competition net)Second Place
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Spring On-Line International Exhibit – Award of Merit / USA, 2018 - International competition: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Spring On-Line International Exhibit – Award of Merit
 • Polska, 2018 - III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty - finalista / Poland, 2018 - The IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation - finalist
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs The Gateway International Painting Competition, 2017-2018 / finalista / USA, 2018 - International competition: The Gateway International Painting Competition, 2017-2018 - - finalist
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs WTER 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) drugie miejsce / USA, 2018 -  International competition: WATER 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) Second Place
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs YELLOW 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) wyróżnienie / USA, 2018 -  International competition: YELLOW 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) Honorable Mention
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs Human Nature 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) wyróżnienie / USA, 2018 -  International competition: Human Nature 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) Honorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Fall On-Line International Exhibit – Award of Excellence / USA, 2017 - International competition: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Fall On-Line International Exhibit – Award of Excellence
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait - finalista / USA, 2017 - International competition Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait - finalist
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery" (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) – kategoria “JOY” – pierwsze miejsce; kategoria "MYSTERY" – wyróżnienie / USA, 2017 - International competition  'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) –  “JOY” CategoryFirst Place; "MYSTERY" CategoryHonorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'All Water/Seascapes' Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –  kategoria malarstwo – nagroda (Competition Winner) / USA, 2017 - International competition  - 'All Water/Seasscapes' Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –   Painting Category - competition aword  (Competition Winner)
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs 9 People (A Singular Creation Art & Photography Cimpetition) - wyróżnienie / USA, 2017 - International competition 9 People (A Singular Creation Art & Photography Cimpetition) -Honorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) – kategoria “PLEASURE” – trzecie miejsce; kategoria "PASSION" – wyróżnienie / USA, 2017 - International competition  - '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) -  'PLEASURE' Category -Third Place; PASSION' Category - Honorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) - kategoria "FIRE" -  drugie miejsce i wyróżnienie; kategoria "WATER" – wyróżnienie / USA, 2017 - International competition  'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, AZ) -  'Fire' Category - Second Place and Honorable Mention;  'Water' Category - Honorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  "FIGURATIVE/PORTRAIT" Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –  kategoria malarstwo -  trzecie miejsce / USA, 2017 - International competition "FIGURATIVE/PORTRAIT" (USA, Contemporary Art Gallery Online) –   Painting Category -Third Place

Wystawy indywidualne / Solo expositions

 • Kwiecień 2019: "Ona" - Klub 4RGL, Wrocław/April 2019: "Ona"-  4RGL Club, Wrocław
 • Wrzesień-pażdziernik 2018: "Integracje" - GCKiS, Galeria Parter, Trzebnica / September-October, 2018: 'Integrations' - GCKiS,  Parter Gallery, Trzebnica
 • Pażdziernik-grudzień 2017: "Miejsca" GCKiS, Galeria Parter, Trzebnica / October-December, 2017: 'Places' - GCKiS, Parter Gallery, Trzebnica
 • Sierpień 2017: "Spojrzenia" - Muzeum Ślężańskie, Sobótka / August, 2017: "Spojrzenia" - Muzeum Ślężańskie, Sobótka
 • Marzec-kwiecień 2017: "Dziewczyna" -  DPT "Cyganeria" Kudowa Zdrój / March-April 2017: "Dziewczyna" - DPT "Cyganeria" Kudowa Zdrój
 • Styczeń 2017: "Oblicza" -  BiFK Oleśnica, Sala Widowiskowa / January 2017: "Oblicza" - BiFK Olesnica, Sala Widowiskowa

Wystawy zbiorowe / Multi-person expositions

 • Październik  2018: wystawa konkursowa November 2018 Winners and Finalists (Art Muse Contest) / October 2018November 2018 Winners and Finalists Exhibit (Art Muse Contest)
 • Wrzesień  2018: wystawa konkursowa August 2018 Winners and Finalists (Art Muse Contest) November 2018August 2018 Winners and Finalists Exhibit (Art Muse Contest)
 • Sierpień 2018: wystawa konkursowa Winners Showcase "The Human Condition 2018" ( (Art-Competition net)/  April 2018: competition exposition "The Human Condition 2018" (Art-Competition net)
 • Maj-Czerwiec  2018: wystawa konkursowa Spring On-Line International Exhibit- NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) / May-June 2018Spring On-Line International Exhibit- NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society)
 • Czerwiec 2018 - wystawa  "Water 2018 Show" - (Colors of Humanity Art Gallery (on-line gallery), 199 Leader Road - Everett, PA  15537, USA) /April 2018 - exhibition  'Water 2018 Show' (Colors of Humanity Art Gallery (on-line gallery), 199 Leader Road - Everett, PA  15537, USA)
 • Maj 2018 - wystawa  - "Yellow 2018 Show" (Colors of Humanity Art Gallery (on-line gallery), 199 Leader Road - Everett, PA  15537, USA) /May 2018 - exhibition  - 'Yellow 2018 Show' (Colors of Humanity Art Gallery (on-line gallery), 199 Leader Road - Everett, PA  15537, USA)
 • Kwiecień 2018 - wystawa konkursowa (III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty) - Galeria Malarstwa Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie / April 2018: competition exposition (IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation) - The Academy of Fine Arts Gallery, Krakow
 • Marzec 2018- Kwiecień 2018 - wystawa konkursowa (III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty) - Galeria Przy Kozach, Warszawa / March 2018 - April 2018: competition exposition (IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation) - GPK Gallery, Warsaw
 • Kwiecień 2018 - wystawa  - Human Nature 2018 Show (Colors of Humanity Art Gallery (on-line gallery), 199 Leader Road - Everett, PA  15537, USA) /April 2018 - exhibition  - Human Nature 2018 Show (Colors of Humanity Art Gallery (on-line gallery), 199 Leader Road - Everett, PA  15537, USA)
 • Grudzień 2017-Styczeń 2018: wystawa konkursowa Fall On-Line International Exhibit- NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) / December 2017- January 2018:  Fall On-Line International Exhibit- NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society)
 • Październik-Grudzień 2017: wystawa konkursowa Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait (USA, Richeson School of Art and Gallery, Kimberly, Wisconsin) / October-December 2017: competition exposition Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait (USA, Richeson School of Art and Gallery, Kimberly, Wisconsin)
 • Listopad 2017: wystawa konkursowa 'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery'(Haeven Art Gallery,7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251) / November, 2017: competition exposition  'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery' (Haeven Art Gallery, 7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • Sierpień-Wrzesień 2017: wystawa konkursowa - All Water/Seasscapes'  2017 Exhibition (USA, Contemporary Art Gallery Online) / August-September 2017: competition exposition  - 'All Water/Seasscapes'  2017 Exhibition (USA, Contemporary Art Gallery Online)
 • Sierpień 2017: wystawa konkursowa '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery,7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251) / August, 2017: competition exposition   '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery, 7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • Lipiec 2017: wystawa konkursowa 'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery,7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251) / July, 2017: competition exposition  'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery, 7113 E Main Street, Scottsdalle, USA, Arizona 85251)
 • Marzec-maj 2017: wystawa konkursowa I PRZEGLĄD SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NOWA AWANGARDA, Galeria Szyb Wilson w Katowicach / March-May, 2017: competition exposition I PRZEGLĄD SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NOWA AWANGARDA, Galeria Szyb Wilson w Katowicach
 • Marzec-kwiecień 2017: wystawa konkursowa - Portraits & Figurative Art. 2017 Exhibition (USA, Contemporary Art Gallery Online) / March-April, 2017: competition exposition - Portraits & Figurative Art. 2017 Exhibition (USA, Contemporary Art Gallery Online)