malarstwo Aleksandra Lis

O mnie / About me

 

 

Aleksandra Lis, z domu Siwoń.

 

Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, obecnie pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Przyrodniczym, doktorem habilitowanym nauk technicznych w dziedzinie architektura i urbanistyka, w specjalności architektura krajobrazu.

Pomimo kierunku wykształcenia, znacznie bardziej niż architekturą interesuję się Człowiekiem. W działaniach naukowych zgłębiam, w ramach psychologii środowiskowej, problematykę relacji pomiędzy Człowiekiem a otaczającą go przestrzenią, zaś poza nauką i dydaktyką akademicką Człowiek jest tematem moich malarskich studiów w rozmaitych impresjach portretowych

 

I have graduated from the Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Architecture. Currently I am a research scientist and an academic teacher at the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, with post-doctoral degree in field of architecture and urban planning.

Despite of the type of education I am not so interested in architecture as in The Man. As a scientist I explore issue of relationship between The Man and environment and,  aside from my research and didactic work, The Man is a subject of my painting studies in various portrait impressions

OSTATNIE WYSTAWY I KONKURSY /  RECENT EXPOSITIONS AND COMPETITIONS

Konkursy / Competitions

 • USA, 2021 - Międzynarodowy konkurs - 15th International ARC Salon Competition - wyróżnienie (kategoria: Portret) USA, 2021 - International competition: 15th International ARC Salon Competition- Merit Awart (Portraiture category)
 • USA, 2020 - Międzynarodowy konkurs 6th Annual Figures & Faces (Fusion.art) - wyróżnienieUSA, 2020 - International competition: 6th Annual Figures & Faces (Fusion.art) - Merit Awart
 • USA, 2020 - Międzynarodowy konkurs 2nd Primary Colors Art Exhibition, Light Space & Time Online Art Gallery - w kategori: Paint & Other Media - 5-te miejsce; w całości - 9-te miejsce / USA, 2020 - International competition 2nd Primary Colors Art Exhibition, Light Space & Time Online Art Galler - Paint & Other Media cathegory - 5th Place;  Overall - 9th Place
 • USA, 2020 - Międzynarodowy konkurs Portrait Art Show, Grey Cube Gallery - wyróżnienie / USA, 2020 - International competition Portrait Art Show, Grey Cube Gallery - merit awart
 • USA, 2019 - Międzynarodowy konkurs Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait - finalista / USA, 2019 - International competition Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait - finalist
 • USA, 2019 - Międzynarodowy konkurs: Camelback Gallery’s “Happiness” Painting Competition – główna nagroda (Best in Show) / USA, 2019 - International competition: Camelback Gallery’s “Happiness” Painting Competition – Best in Show
 • USA, 2019 - Międzynarodowy konkurs: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Spring On-Line International Exhibit – finalista / USA, 2019 - International competition: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Spring On-Line International Exhibit – finalist
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs 4th Annual Figures & Faces (Fusion.art) - trzecie miejsceInternational competition: 4th Annual Figures & Faces (Fusion.art) - Third Place
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs American Art Awards (nagrody przyznawane przez 25 najlepszych muzeów i galerii): kategoria Realism Human - czwarte miejsce/ USA, 2018 - International competition American Art Awards (Awarding 25 Best Museums ad Galleries) - Fourth Place
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs: Art Muse Contest - / finalista / USA, 2018 - International competition:Art Muse Contest - / finalist
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs: The Human Condition 2018 (Art-Competition net) – drugie miejsce / USA, 2018 - International competition: The Human Condition 2018 (Art-Competition net)Second Place
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Spring On-Line International Exhibit – Award of Merit / USA, 2018 - International competition: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Spring On-Line International Exhibit – Award of Merit
 • Polska, 2018 - III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty - finalista / Poland, 2018 - The IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation - finalist
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs The Gateway International Painting Competition, 2017-2018 / finalista / USA, 2018 - International competition: The Gateway International Painting Competition, 2017-2018 - - finalist
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs WTER 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) drugie miejsce / USA, 2018 -  International competition: WATER 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) Second Place
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs YELLOW 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) wyróżnienie / USA, 2018 -  International competition: YELLOW 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) Honorable Mention
 • USA, 2018 - Międzynarodowy konkurs Human Nature 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) wyróżnienie / USA, 2018 -  International competition: Human Nature 2018 (Colors of Humanity Art Gallery) Honorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Fall On-Line International Exhibit – Award of Excellence / USA, 2017 - International competition: NOAPS (The National Oil & Acrylic Painters’ Society) Fall On-Line International Exhibit – Award of Excellence
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait - finalista / USA, 2017 - International competition Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait - finalist
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery" (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) – kategoria “JOY” – pierwsze miejsce; kategoria "MYSTERY" – wyróżnienie / USA, 2017 - International competition  'A World of ... Peace, Beauty, Joy, Mystery' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) –  “JOY” CategoryFirst Place; "MYSTERY" CategoryHonorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'All Water/Seascapes' Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –  kategoria malarstwo – nagroda (Competition Winner) / USA, 2017 - International competition  - 'All Water/Seasscapes' Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –   Painting Category - competition aword  (Competition Winner)
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs 9 People (A Singular Creation Art & Photography Cimpetition) - wyróżnienie / USA, 2017 - International competition 9 People (A Singular Creation Art & Photography Cimpetition) -Honorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) – kategoria “PLEASURE” – trzecie miejsce; kategoria "PASSION" – wyróżnienie / USA, 2017 - International competition  - '4 Ps' - Passion, Power, Pleasure, Perfection (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) -  'PLEASURE' Category -Third Place; PASSION' Category - Honorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, Arizona) - kategoria "FIRE" -  drugie miejsce i wyróżnienie; kategoria "WATER" – wyróżnienie / USA, 2017 - International competition  'The Elements - Earth, Water, Fire, Air' (Haeven Art Gallery, Scottsdalle, USA, AZ) -  'Fire' Category - Second Place and Honorable Mention;  'Water' Category - Honorable Mention
 • USA, 2017 - Międzynarodowy konkurs  "FIGURATIVE/PORTRAIT" Competition (USA, Contemporary Art Gallery Online) –  kategoria malarstwo -  trzecie miejsce / USA, 2017 - International competition "FIGURATIVE/PORTRAIT" (USA, Contemporary Art Gallery Online) –   Painting Category -Third Place

Wystawy indywidualne / Solo expositions

 • Listopad 2019-maj 2020 - Osiem Błogosławieństw - Trzebnica, Klasztor Sióstr Boromeuszek/November 2019 - May 2020 - The Beatitudes -  Trzebnica,  Monaster of The Sisters of Mercy of St. Borromeo
 • Listopad 2019 - "Interpretacje" - Galeria Pod Plafonem, DBP, Rynek 58, Wrocław / November 2019 - "Interpretacje" - Galeria Pod Plafonem, DBP, Rynek 58, Wrocław
 • Kwiecień 2019: "Ona" - Klub 4RGL, Wrocław/April 2019: "Ona"-  4RGL Club, Wrocław
 • Grudzień 2018 - Styczeń 2019: "Dotyk" -  BiFK Oleśnica, Sala Widowiskowa / December 2018 - January 2019: "TDotyk" - BiFK Olesnica, Sala Widowiskowa
 • Wrzesień-pażdziernik 2018: "Integracje" - GCKiS, Galeria Parter, Trzebnica / September-October, 2018: 'Integrations' - GCKiS,  Parter Gallery, Trzebnica
 • Pażdziernik-grudzień 2017: "Miejsca" GCKiS, Galeria Parter, Trzebnica / October-December, 2017: 'Places' - GCKiS, Parter Gallery, Trzebnica
 • Sierpień 2017: "Spojrzenia" - Muzeum Ślężańskie, Sobótka / August, 2017: "Spojrzenia" - Muzeum Ślężańskie, Sobótka
 • Marzec-kwiecień 2017: "Dziewczyna" -  DPT "Cyganeria" Kudowa Zdrój / March-April 2017: "Dziewczyna" - DPT "Cyganeria" Kudowa Zdrój
 • Styczeń 2017: "Oblicza" -  BiFK Oleśnica, Sala Widowiskowa / January 2017: "Oblicza" - BiFK Olesnica, Sala Widowiskowa

 

Wystawy zbiorowe / Multi-person expositions

 • Kwiecień 2018 - wystawa konkursowa (III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty) - Galeria Malarstwa Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie / April 2018: competition exposition (IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation) - The Academy of Fine Arts Gallery, Krakow
 • Marzec 2018- Kwiecień 2018 - wystawa konkursowa (III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty) - Galeria Przy Kozach, Warszawa / March 2018 - April 2018: competition exposition (IIIrd International Painting Competition of The Three Bridges Fundation) - GPK Gallery, Warsaw
 • Październik-Grudzień 2017: wystawa konkursowa Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait (USA, Richeson School of Art and Gallery, Kimberly, Wisconsin) / October-December 2017: competition exposition Richeson75 International Art Competition/ Figure/Portrait (USA, Richeson School of Art and Gallery, Kimberly, Wisconsin)